Voetbaldirect
Voetbalshop

Beweringen en meningen

Beweringen en meningen, reacties of cijfers van bezoekers, geuit op onderwerpen, personen, items of reacties en mededelingen op pagina’s op voetbalkenners.nl zijn die van de auteur(s) of bezoekers en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, internetprovider of voetbalkenners.nl. voetbalkenners.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de op onze website gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van voetbalkenners.nl verkregen is. voetbalkenners.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop raden wij u altijd aan om onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via voetbalkenners.nl verkregen informatie. De informatie op onze website wordt vaak dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Links naar andere websites

Op voetbalkenners.nl treft u een links aan naar andere websites. voetbalkenners.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden,indien aanwezig,van de site die u bezoekt.

Copyright

voetbalkenners.nl behoudt zich het recht voor om ingezonden materiaal (bijvoorbeeld reacties) in te korten, te wijzigen en/of aan te passen. Ook behouden wij ons het recht voor om reacties niet op de website te plaatsen en/of gegeven cijfers niet te verwerken.. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van voetbalkenners.nl mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de sites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van voetbalkenners.nl.

Op voetbalkenners.nl vindt u veel fotomateriaal. voetbalkenners.nl heeft niet van alle geplaatste foto’s de rechthebbenden van deze kunnen vinden. Is er op voetbalkenners.nl een foto geplaatst waarvan u de rechten bezit dan willen wij u vriendelijk vragen om contact met ons op te nemen via info 'at' voetbalkenners.nl. Bedankt voor uw begrip.