Voetbaldirect
Voetbalgames

Gevaarlijk spel, wat is dat?

Onder gevaarlijk spel vallen onvoorzichtig spelen, onbesuisd spelen en met buitensporige inzet spelen. Onvoorzichtig spelen betekent dat een speler ondoordacht een duel aangaat. Onbesuisd spelen houdt in dat een speler handelt zonder het gevaar of de gevolgen voor de tegenstander in acht te nemen. Met buitensporige inzet spelen betekent dat een speler ver boven de noodzakelijke inspanning speelt en dat deze speler hiermee de veiligheid van de tegenstander in gevaar brengt. 

De scheidsrechter bepaalt

Raak je de tegenstander en beoordeelt de scheidsrechter dat je gevaarlijk speelt? Dan geldt een directe vrije schop of een strafschop.
Wanneer je volgens de scheidsrechter gevaarlijk speelt, maar de tegenstander niet raakt, geldt een indirecte vrije trap. 

Terug naar Gevaarlijk Spel